108th Year of Sri Srinidhi Swami

The 108th Tirunakshatram (Beginning of 108th year) of Sri U.Ve Villur Nadadoor Sribhashya Simhasanam Ashukavi Sarvabhauma  Srinivasaraghavarya Mahadesikan, popularly known as Sri Srinidhi Swami, was celebrated at his Avatara Sthala…
Read more